4.A designer

Design i dag forholder sig til en lang række spørgsmål, der angår form, konstruktion, funktion og materialer. Men design forholder sig også til kommunikation, levevis, miljøkonsekvenser, forbrugsmønstre og ritualer. 4a undersøgte på  Designmuseum Danmark mange forskellige typer design.

Elevmæglerne

Guldberg Skoles hold af nyudannede elevmæglere!

Elevmægling, hvor elever mægler i konflikter mellem andre elever, er en genoprettende indsats, når skaden er sket, og en konflikt er optrappet.

Elevmægling stammer fra England, hvor metoden går under betegnelsen ”Peer-mediation”. Elevmægling er tæt beslægtet med mediation og bruges på flere af landets skoler.

4D som Designere

4.D på Design Museum Danmark  -Hvor henter designeren inspiration? Hvordan arbejder forskellige designere med idéudvikling, skitsering, modellering, 3D, produkttype, fremstilling, brugerbehov m.m.? I Designværkstedet arbejder eleverne med skitsetegning og modellering.