Elevmæglerne

Guldberg Skoles hold af nyudannede elevmæglere!

Elevmægling, hvor elever mægler i konflikter mellem andre elever, er en genoprettende indsats, når skaden er sket, og en konflikt er optrappet.

Elevmægling stammer fra England, hvor metoden går under betegnelsen ”Peer-mediation”. Elevmægling er tæt beslægtet med mediation og bruges på flere af landets skoler.

Læseuge

Schyyyyyyy, vi læser!

I uge 11 læser og fordyber vi os endnu mere end vi plejer.

4D som Designere

4.D på Design Museum Danmark  -Hvor henter designeren inspiration? Hvordan arbejder forskellige designere med idéudvikling, skitsering, modellering, 3D, produkttype, fremstilling, brugerbehov m.m.? I Designværkstedet arbejder eleverne med skitsetegning og modellering.